Skip Navigation Links > reference

Reference

Rekonstrukce příměstského statku v Hradci Králové – Věkoších

Značně zchátralý rozlehlý statek z 19. století majitel přestavěl na penzion. Projektant se rozhodl zachovat původního ducha rodinné usedlosti a jít cestou citlivé rekonstrukce s využitím kvalitních přírodních materiálů. Vnější podoba budov tak zůstala v podstatě zachována, využití interiérů se ale zcela změnilo. V přízemí hlavní budovy jsou recepce s halou, bar, salonek, sauna a technické zázemí, ve dvou nadzemních podlažích je čtrnáct dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. V protější hospodářské budově vznikl sál pro čtyřicet osob vybavený konferenční technikou. V areálu je parkoviště i špičkový tenisový kurt.

Výstavba školicího centra Rubena v Hradci Králové

V třípodlažním objektu s ocelovým skeletem ze 70. let minulého století, který byl dosud využíván jako hospodářská a kancelářská budova s ubytovnou, byly část prvního patra a vstupní část přízemí vyčleněny pro vznik podnikového školicího centra. Kvůli přesunu části ubytovací kapacity do druhého patra bylo třeba v tomto podlaží rekonstruovat sociální zařízení tak, aby odpovídalo nové ubytovací kapacitě. Pro školicí centrum byly vybudovány tři učebny s možností propojení, šatna a sociální zařízení. Celý objekt byl zateplen a byla v něm vyměněna okna i prosklené vstupní stěny tak, aby splňovaly tepelně technické požadavky. Vzhledem k účelu objektu byly v podlahách využity izolace pro útlum kročejového hluku a v sádrokartonových příčkách izolace proti hluku.

Zateplení bytového domu ve Stěžerech

Tepelná izolace obvodových stěn bytového domu z 80. let minulého století již neodpovídala platným předpisům, v zimním období docházelo k nadměrným tepelným ztrátám. Oplechování, izolace balkónů a část oken byly za hranicí životnosti. Součástí rekonstrukce byly výměna dosud nevyměněných dřevěných oken za plastová, zateplení fasády, oprava izolací a podlah balkónů včetně zábradlí, nová oplechování atiky, parapetů, balkónů, nové svody uzemnění i nové keramické obklady. Délka veškerých rekonstrukčních prací nepřesáhla dobu tří měsíců.

Rekonstrukce rodinných a bytových domů

Střechy včetně komínů, stropy, omítky, podlahy, topení, elektro, vodovod a kanalizace, okna, dveře, fasáda, malby, ploty, zpevněné komunikace.